Xarrada d’Amnistia Internacional al Col.legi Hernández

El dijous 27 l’ONG Ammistia Internacional va impartir un taller per a l’alumnat de 1r i 3r d’ESO. El tema era la immigració i les situacions que pateixen les persones desplaçades i els refugiats.

L’objectiu d’ aquests tallers és fer que l’alumnat conega i reflexione sobre els drets de les persones migrants i refugiades al món i  també, promoure valors com la tolerància,  el respecte, la solidaritat i l’esperit crític tan importants davant de la realitat actual.