Curs 2020/21

  • 9 d'octubre

  • Dia europeu de les llengües

  • Dia contra la violència de gènere

  • Halloween 20

  • Carnestoltes 2021

  • Falles!!!

  • Tallers Mediambientals

  • Dia de la Pau

  • Hort Escolar