Curs 2018/19

  • Dia europeu de les llengües

  • Visita Pollokshields Primary School de Glasgow

  • Dia eurpeu dels esports

  • 9 octubre

  • Halloween

  • Esport Escolar

  • Visita turcs

  • Parlament europeu

  • Decoració arbre