Presentació

El Col·legi Hernández S.L. és un centre educatiu concertat de caràcter aconfessional i titularitat privada, depenent de la Conselleria d’ Educació de la Generalitat Valenciana. Està ubicat a l’Avinguda de Cuba nº6 de Villanueva de Castellón a la Ribera Alta. Pertany a la Xarxa de Centres de Qualitat (Nivell III) i Xarxa de Centres Plurilingües de la Comunitat Valenciana.

S’imparteixen els nivells d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

La majoria del nostre alumnat procedeix de la localitat i de pobles del voltant, tot i que en els darrers anys hem acollit alumnat nouvingut de diferents països.

El nostre Centre s’ha adaptat a la nova realitat socio-econòmica i cultural de la nostra Comunitat i és per això, que entre els programes aplicats al Centre, contem amb un Contracte Programa, dins del qual desenvolupem el Programa d’Educació Compensatòria, i el Pla de Millora  per tal de garantir el dret a una educació amb igualtat d’oportunitats per a tots els nostres alumnes.

Contem també amb una Aula d’Atenció a la Diversitat i atenció logopèdica per part del SPE- V16 per als alumnes que necessiten atenció de mestre/a d’audició i llenguatge.

El nostre centre té implantat un Programa Plurilingüe a l’Educació Infantil i Primària, ja que considerem que iniciar l’aprenentatge de llengües estrangeres en aquesta Etapa és fonamental per al desenvolupament de la competència comunicativa dels nostres alumnes, a més a més des de l’ any 2006 participem en l’experimentació del Portfolio Europeu de les Llengües. Tanmateix tenim una amplia trajectòria en Programes Europeus, Associacions Multilaterals Comenius i KA-1 Erasmus +.

Els darrers anys hem participat en Projectes d’Innovació Educativa com:

    • Pilota a L’Escola
    • Quality 4 Innovation in European Schools
    • Introducció de la Llengua i Cultura Xinesa
    • Taller de Teatre en anglés amb professorat britànic de la Royal Shakespeare Company